ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา-กองพัฒนานักศึกษา: การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561

read more

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ ประจำปีการศึกษา 2561

 นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในคราวที่มีคนพอ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2561

read more

นักศึกษา-กองพัฒนานักศึกษา: การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร อำเภอเมืองสงขลา (แบบ สด.39)

 ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ได้ออกใบประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.39)

read more

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา: การรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร อำเภอเมืองสงขลา (แบบ สด.39)

 ด้วยอำเภอเมืองสงขลา ได้ออกใบประกาศให้ทหารกองเกินไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.39)

read more

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่: ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ329.92 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการตัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เรียบร้อยแล้ว จึงป

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ขบวนพาเหรดคณะศิลปศาสตร์ แสงแรกเกมส์

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมเดินขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 11 "แสงแรกเกมส์"

นักศึกษา-กองพัฒนานักศึกษา: ประกาศรายชื่อรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีสิทธิ์กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2561

ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อรายงานตัว ณ กองพัฒนานักศึกษา อาคารกิจการนักศึกษา (ข้างอาคารอเนกประสงค์) <

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชการอาจักรเอสวาตินี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ระบุว่า ข้อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงระหว่างประเทศและเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ที่ระบุชื่อประเทศสวาซิแลนด์ให้หมายความถึงประเทศเอสวาตินีนับแต่วันดังกล่าว รายละเอียดดูได้ที่ read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) และอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขอรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Form-SV) และ อาสาสมัครญี่ปุ่น (Form-JOCV) ได้ที่ www.tica.thigov.net ภายใต้หัวข้อ "แบบฟอร์ม" หรือ www.mua.go.th ภายใต

read more

Pages