ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ประชาสัมพันธ์นักศึกษา
Updated: 3 years 10 months ago

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: รัฐบาลเยอรมันให้ทุนปริญญาเอก (ทุน DAAD) ทุกสาขา ปีการศึกษา 2015/2016

Wed, 20/08/2014 - 16:22
 ด้วยรัฐบาลประเทศเยอรมัน จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกทุกสาขา (ทุน DAAD) ในปีการศึกษา 2015/2016 ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.daad.or.th และสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.funding-guide.de   

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ : สำรวจความคิดเห็นนักศึกษาในระดับ "ม.ต้น,ปวช.,และ ม.ปลาย" ที่สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม

Wed, 06/08/2014 - 10:40

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา ในระดับ ม.ต้น ร่วมกรอกแบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง "ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช." หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

และนักศึกษาในระดับ "ปวช. และ ม.ปลาย"

เรื่อง "ความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี" สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย

ซึ่งคาดว่าจะเปิดหลักสูตรใหม่ ใน ปี พ.ศ. 2558

กรอกแบบสำรวจออนไลน์ได้ที่นี่...

แบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาในระดับ "ม.ต้น"  <<<คลิก>>>

แบบสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาในระดับ "ปวช. และ ม.ปลาย"  <<<คลิก>>>

 

เรื่องทั่วไปนักศึกษา

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: รัฐบาลอินเดียให้ทุนการฝึกอบรม หลักสูตร Developing Technical Education to meet the Global Needs

Wed, 06/08/2014 - 09:49
        ด้วยรัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Developing Technical Education to meet the Global Needs ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2557- 27 มกราคม 2558 ณ สาธารณรัฐอินเดีย  โดยผู้สมัครรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 25-45 ปี และไม่เคยได้รับทุนรัฐบาลอินเดียภายใต้ ITEC Programme และ TCS of Colombo Plan และให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดทำแบบพิมพ์รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับทุน (แบบพิมพ์ทุน 1) ส่งไปยังสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกีย

read more

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์: ทุนการศึกษากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโก

Fri, 01/08/2014 - 16:01
 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเม็กซิโกจะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสัญชาติไทยที่มีความรู้ภาษาสเปน และประสงค์จะร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทระยะสั้น การทำวิจัยระยะสั้น การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือศึกษาเฉพาะทางรวมถึงการแพทย์เฉพาะทาง ณ สถาบันอุดมศึกษาในเม็กซิโก จำนวน 1 ทุน ในปีการศึกษา 2558 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.inter.mua.go.th (หัวข้อย่อย Announcement) หรือเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros สมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557read more

การศึกษา-คณะอุตสาหกรรมเกษตร: รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรภาคปกติ)

Tue, 01/07/2014 - 15:55

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําภาคการศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (หลักสูตรภาคปกติ) 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ มทร.pdf64.25 KB ข่าวประกาศคณะข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ทุ่งใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ - กรกฎาคม 2557

Wed, 11/06/2014 - 15:53

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีฯ พื้นที่ทุ่งใหญ่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทโควตา (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้ - กรกฎาคม 2557

แนบไฟล์เอกสาร:  รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการศึกษาDate: Wednesday, 11 June, 2014 - 15:15 to Wednesday, 30 July, 2014 - 15:15

การศึกษา-ไสใหญ่: คณะเทคโนโลยีการจัดการ แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Mon, 09/06/2014 - 13:15

คณะเทคโนโลยีการจัดการ    แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557     

ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

การศึกษา-ไสใหญ่: มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

Fri, 06/06/2014 - 16:04

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม)

Mon, 02/06/2014 - 09:47

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ฯ สาขาศิลปกรรมเพิ่มเติม 2.pdf61.91 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages