ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ประชาสัมพันธ์นักศึกษา
Updated: 3 years 10 months ago

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม) หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

Sun, 25/05/2014 - 10:58

แจ้งการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา การสอบสัมภาษณ์ของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม)
หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ


 

วัน เวลา เก่า ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557
ณ หลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

วัน เวลา เปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไปรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557
ณ หลักสูตรสาขาวิชาที่สมัคร เวลา 09.00 น. - 12.00 น. 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม)

Fri, 23/05/2014 - 17:38

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) ประจำปี 1 การศึกษา ๒๕๕๗ 
หลักสูตรวิชาจิตรกรรมและหลักสูตรวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์โควตา (เพิ่มเติม).pdf59.61 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages