ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: แจ้งเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์

Thu, 02/08/2018 - 15:44
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์แจ้งการเปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการจาก Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชการอาจักรเอสวาตินี) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ระบุว่า ข้อกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงระหว่างประเทศและเอกสารทางกฎหมายใด ๆ ที่ระบุชื่อประเทศสวาซิแลนด์ให้หมายความถึงประเทศเอสวาตินีนับแต่วันดังกล่าว รายละเอียดดูได้ที่ read more

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง: ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าประกอบการร้านขายอาหารและบริการ

Thu, 26/07/2018 - 11:09

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านขายอาหารและบริการ เพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการแก

read more

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์: การขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

Thu, 26/07/2018 - 10:35
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือแจ้งว่า องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) ประจำประเทศไทย เปิดรับคำขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer: SV) และอาสาสมัครญี่ปุ่น (Japan Overseas Cooperation Volunteer: JOCV) ประจำปี 2562 เพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย หน่วยงานใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขอรับแบบพิมพ์คำขออาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Form-SV) และ อาสาสมัครญี่ปุ่น (Form-JOCV) ได้ที่ www.tica.thigov.net ภายใต้หัวข้อ "แบบฟอร์ม" หรือ www.mua.go.th ภายใต

read more

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

Wed, 25/07/2018 - 09:23

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางระบบเครือข่าย (Router) วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.30 - 21.00 น. ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
25 กรกฎาคม 2561
 

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

Thu, 19/07/2018 - 13:05

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

Thu, 19/07/2018 - 13:02

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เรื่อง  การจัดสรรรายรับ รายจ่าย ในการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพร่วมถวายพระพร

Tue, 21/10/2014 - 13:49

มื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วย คณะผู้บริการมหาวิทยาลัย และนายประมวล พัฒน์ทอง นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราชสามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

Mon, 20/10/2014 - 14:57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการผลงานในงาน “8 International Warsaw Invention Show (IWIS2014)” ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ในวันที่ 14-16 ตุลาคม 2557 ซึ่งได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดดังนี้

-ผลงานเครื่องผลิตผงโลหะทองคำโดยการฉีดพ่นด้วยแรงดันสูง (High Pressure Water Atomizer for Producing Gold Metal Powder) โดยอาจารย์ทวิชาติ เย็นวิเศษ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal)
-ผลงานบ้านเพื่อการเยียวยาหลังภัยพิบัติ (The first aids house after disaster) โดย ดร.จเร สุวรรณชาต ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) และรางวัลพิเศษ Special Award จาก Korean Invention News  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี คลิก

 

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ: ประกาศ ปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก มทร.ศรีวิชัย

Mon, 20/10/2014 - 08:51

    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่ายแกนหลัก  ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 17.00 - 19.00 น.  ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ทุกวิทยาเขต 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานช่วงเวลาดังกล่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 20 ตุลาคม 2557 สำนักฯ: ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ: ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์นักศึกษาประชาสัมพันธ์บุคลากร

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่น ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game

Wed, 15/10/2014 - 10:02

 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมวลสากลสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 Singora Game ณ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพภาพกิจกรรมงาน Sport nightการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games"

Tue, 14/10/2014 - 10:32

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริการ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมชมกิจกรรมกิจกรรมงาน Sport night การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 9 "Singora Games" เป็นกิจกรรมการเปิดตัว ตันแทนดาว เดือน ดาวเทียม และดาวจำแลง ของแต่ละคณะและวิทยาลัย มาเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป ณ มทร.ศรีวิชัย  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

Mon, 13/10/2014 - 13:29

     ประมวลภาพและสรุปข่าวพระราชสำนัก พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Wed, 08/10/2014 - 14:15

  ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
    รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้งซ่อมเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
  สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 14 ต.ค. 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ กองบริหารงานบุคคล

read more

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์: ประมวลภาพมทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Wed, 01/10/2014 - 11:39

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ผศ.ยุทธนา พงศกร รองอธิการบดีฝ่ายจัดหาทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม มรภ.สงขลา สามาถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก

Pages