ข่าวประชาสัมพันธ์

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์ feed
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย - aggregated feeds in category ข่าวประชาสัมพันธ์
Updated: 3 years 10 months ago

ประชาสัมพันธ์-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ: แจ้งกำหนดปฐมนิเทศ นักศึกษา รอบ Admission คณะบริหารธุรกิจ

Mon, 07/07/2014 - 14:19

ขอเชิญนักศึกษา รอบ Amission คณะบริหารธุรกิจ พร้อมทั้งผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้อง 63205 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา คณะบริหารธุรกิจ

Pages